Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0
 

Nasze wiadomości

Konkurs rysunkowo-malarski pt: "Ryby Naszych Wód" - IX edycja 2010 (do chwili obecnej wpłynęło 182 prace)

Komunikaty | 2010-11-30 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Przemyślu zaprasza młodych wędkarzy i sympatyków wędkarstwa do udziału w Konkursie rysunkowo-malarskim pt.: RYBY POLSKICH RZEK Organizowanym w roku, 2010 jako Konkurs Regionalny „Środowisko Wodne Naszego Regionu” REGULAMIN KONKURSU – IX EDYCJI / 2010 1. Celem Konkursu jest popularyzacja wędkarstwa, jako wypoczynek przy jednoczesnym obcowaniu z przyrodą. 2. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Wędkarski Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu w Przemyślu, które pełnić będzie rolę ...... więcej

Komunikat Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu

Komunikaty | 2010-12-17 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

WAŻNE DLA WĘDKARZY OKRĘGU PRZEMYSKIEGO: Zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia 16.12.2010r. Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu: · przedłuża się ważność obowiązywania składek członkowskich i składek okręgowych opłaconych w 2010 roku do dnia 31 stycznia 2011 r dla członków PZW Okręgu przemyskiego. WAŻNE DLA WSZYSTKICH WĘDKARZY: · w Okręgu przemyskim rezygnuje się ze składek okresowych jednodniowych dla członków PZW na wody nizinne i górskie. · w Okręgu przemyskim rezygnuje się z możliwości opłaty składek okresowych na wszystkie ...... więcej

UWAGA! SZANOWNI KOLEDZY WĘDKARZE

Aktualności | 2010-12-21 | Publikujący: MIEJSKIE Koło "JAZ" w Przeworsku

ZWRACAMY SIĘ PROŚBĄ DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW KOŁA PZW „JAZ” W PRZEWORSKU ŁOWIĄCYCH NA STARORZECZU MLECZKI W PRZEWORSKU I PEŁNATYCZACH, ABY W MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI W OKRESIE ZIMOWYM ODŚNIEŻYLI PO KILKA METRÓW KWADRATOWYCH POWIERZCHNI LODU LUB WIERCILI OTWORY W CELU ODOSTĘPNIENIA DOPŁYWU ŚWIATŁA SŁONECZNEGO I TLENU POD POWIERZCHNIĘ WODY. PROSIMY SZCZEGÓLNIE TYCH DLA KTÓRYCH ŁOWISKA TE SĄ ICH AKWENAMI DO ŁOWIENIA PRZEZ WIĘKSZĄ CZĘŚĆ ROKU. CHODZI O TO BY NIE TYLKO ŁOWIĆ, ALE TEŻ NALEŻY DBAĆ O GOSPODARKĘ RYBACKĄ. ...... więcej

Zarybianie wód Okręgu PZW w Przemyślu

Komunikaty | 2011-01-27 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

W roku 2010 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w ramach zadania p.n. „Ochrona i restytucja ichtiofauny, zwłaszcza zagrożonych i reofilnych gatunków ryb….” dofinansował część kosztów zarybiania wód Okręgu PZW w Przemyślu, tj. w wysokości 10% ogólnego kosztu zakupu materiału zarybieniowego. Ogólna wartość zakupionego materiału zarybieniowego wyniosła 320 tys. zł.... więcej

Wiosenne porządki na zbiorniku w Hermanowicach

Komunikaty | 2011-04-13 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Zachęcamy wszystkich chętnych wędkarzy do zaangażowania się w porządkach przy modernizowanym zbiorniku wodnym w Hermanowicach. Zbiórka w dniu 15 kwietnia 2011 roku o godz. 16:00 na parkingu przy zbiorniku. Prosimy wyposażyć się w obuwie gumowe oraz narzędzia ogrodnicze tj. łopata, grabie, siekiera itp... ... więcej

Nowe składki okresowe

Komunikaty | 2011-05-04 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

KOMUNIKAT Na posiedzeniu w dniu 24.03.2011r Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu podjęło uchwałę na 145 o następującej treści: „Wprowadza się do dotychczas obowiązującego katalogu składek za wędkowanie dodatkowo dla członków PZW: a/ składka okresowa jednodniowa na wody nizinne 20,- zł b/ składka okresowa jednodniowa na wody górskie 30,- zł płatne u Skarbników Kół lub w Biurze Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu". ... więcej

Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży szkolnej pt.: "Wędrówki ścieżkami Podkarpacia"

Komunikaty | 2011-10-23 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

1.Organizatorem konkursu jest Rada d/s Młodzieży przy Zarządzie Okręgu w Przemyślu 2.Bezpośrednim celem konkursu jest: -zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej na piękno natury, na możliwość spędzenia czasu wolnego na łonie natury i obcowaniu z przyrodą -budzenie etycznych postaw wobec otaczającego środowiska -budzenie poczucia wrażliwości i odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia 3.Konkurs pomyślany jest jako próba prezentacji umiejętności obserwacji,kontemplacji i kreowania otaczającego świataprzez uczniów szkół podstawowych i ...... więcej

Wycinka drzew

Komunikaty | 2011-11-03 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu zleci wycinkę kilkunastu drzew w miejscowości Hermanowice, podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia do tego typu robót wraz z uporządkowaniem terenu po wycince – w zamian za pozyskane drewno. Rodzaj drzew: akacja, lipa i topola Szczegóły do uzgodnienia ze zleceniobiorcą. Kontakt telefoniczny – Biuro Zarządu Okręgu PZW, tel. 16 – 678 57 69 Oferty pisemne – na adres w/w Biura PZW, ul. Szopena 15A w Przemyślu, 37-700 Przemyśl lub e-mail pzwprzemysl@poczta.onet.pl">... więcej

ZARYBIANIE WÓD BĘDĄCYCH W GOSPODAROWANIU KÓŁ PZW „WODNIK” KAŃCZUGA I „JAZ” PRZEWORSK

Aktualności | 2012-01-01 | Publikujący: MIEJSKIE Koło "JAZ" w Przeworsku

W 2011 roku wody będące w gospodarowaniu Kół PZW „WODNIK" KAŃCZUGA oraz „JAZ" PRZEWORSK zarybiono: Rzeka Mleczka:Jaź - 50 kg.Kleń - 1000 szt.Szczupak - 18000 szt. „LANDA" KańczugaKarp - 300 kg.Lin - 50 kg. Starorzecze Mleczki PełnatyczeKarp - 300 kg.Jaź - 100 kg. Starorzecze Mleczki PrzeworskKarp - 300 kg.Lin - 100 kg. Razem: karp - 900 kg. Lin - 150 kg. Jaź - 150 kg. Kleń 1000 szt. Szczupak 18000 szt.... więcej

Nabór na Strażników Społecznej Straży Rybackiej w Przeworsku

Komunikaty | 2012-01-17 | Publikujący: MIEJSKIE Koło "JAZ" w Przeworsku

UWAGA WĘDKARZE!!! Zarząd Miejskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Przeworsku ogłasza nabór na Strażników Społecznej Straży Rybackiej. Chętnych do wstąpienia do SSR prosimy o kontakt telefoniczny nr. tel. 605 561 668. Po zgłoszeniu kandydaci zostaną poinformowani o terminie weryfikacji oraz szkoleniu i egzaminie z zakresu znajomości Ustawy o Rybactwie Śródlądowym oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Po zdaniu egzaminu i podpisaniu deklaracji z danymi osobowymi Zarząd Miejskiego Koła PZW „JAZ" wystąpi z wnioskiem do Komendanta ...... więcej