Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0
 

Nasze wiadomości

Posiedzenie Okręgowego Kapitanatu Sportowego przy Okręgu PZW w Przemyślu

Kapitanat Sportowy przy Okręgu PZW w Przemyślu uprzejmie zaprasza Wiceprezesów Kół d/s Sportu, Kapitanów Sportowych Kół, Prezes i Kierowników WKS oraz wszystkich chętnych na posiedzenie dotyczące podsumowania pracy OKS w 2010 r. oraz przedstawienie założeń do planu pracy na 2011 r. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Koła MIEJSKIEGO w Jarosławiu w dniu 20 listopada 2010 r. (sobota) o godz. 15,30. Koszty przejazdu pokrywa Koło. Pozostając z wędkarskim pozdrowieniem „Wodom cześć” Przewodniczący OKS w Przemyślu Mariusz ...... więcej

Komunikat OKS dot. członków klubów PZW

Okręgowy Kapitanat Sportowy przy Zarządzie Okręgu PZW w Przemyślu przypomina, że zgodnie z załącznikiem nr.7 do Uchwały ZG PZW nr.84 z dnia 15.10.2004r. dotyczących REGULAMINU ZMIANY BARW KLUBOWYCH PZW: §1 - Każdy zawodnik wędkarskiego sportukwalifikowanego ma prawo do zmiany barw klubowych. §2 - Zawodnik wędkarskiego sportukwalifikowanego może być członkiem i reprezentować barwy tylko jednego Wędkarskiego Klubu Sportowego w określonej dyscyplinie wękarskiej. . . §5 - Zawodnik zamierzający zmienić barwy klubowe winien uzyskać zgodę na odejście z ...... więcej

Komunikat Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu

Komunikaty | 2010-12-17 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

WAŻNE DLA WĘDKARZY OKRĘGU PRZEMYSKIEGO: Zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia 16.12.2010r. Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu: · przedłuża się ważność obowiązywania składek członkowskich i składek okręgowych opłaconych w 2010 roku do dnia 31 stycznia 2011 r dla członków PZW Okręgu przemyskiego. WAŻNE DLA WSZYSTKICH WĘDKARZY: · w Okręgu przemyskim rezygnuje się ze składek okresowych jednodniowych dla członków PZW na wody nizinne i górskie. · w Okręgu przemyskim rezygnuje się z możliwości opłaty składek okresowych na wszystkie ...... więcej

Komunikat Biura ZO PZW w Przemyślu w sprawie składek , opłat i innych świadczeń .....

Komunikaty | 2010-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

KOMUNIKAT BIURA ZO PZW w PRZEMYŚLU w sprawie składek , opłat i innych świadczeń członkowskich w 2011 roku oraz podstawowych informacji o zakresie ich stosowania. I. Uchwałą Nr 53 Zarządu Głównego PZW z dnia 25 września 2010 r. ustalone zostały następujące wysokości składek członkowskich w 2011 r. Zał. nr 1 do Uchwały nr 53 Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska 62,- 2. Składka członkowska ulgowa 50% 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) ...... więcej

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie WKS "Jazgarz" w Przeworsku

ZARZĄD WĘDKARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „JAZGARZ” W PRZEWORSKU INFORMUJE, ŻE W DNIU 10. ( LUTY) 2011 W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO KOŁA PZW „JAZ” (Konopnickiej 12) ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2010. PIERWSZY TERMIN GODZ. 17.30. DRUGI TERMIN GODZ. 17.45. ZE WZGLĘDU NA WAŻNOŚĆ OMAWIANYCH SPRAW PROSIMY CZŁONKÓW WKS „JAZGARZ” O WZIĘCIE UDZIAŁU. Zarząd WKS „JAGARZ” ... więcej

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Koła PZW "Wodnik" w Kańczudze

Aktualności | 2011-02-28 | Publikujący: Koło "WODNIK" w Kańczudze

Zarząd Koła PZW "WODNIK" w Kańczudze zaprasza wszystkich swoich członków oraz sympatyków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2010 rok. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 6 marca 2011 roku o godz. 14:00 w sali Domu Strażaka w Kańczudze.... więcej

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW "Wodnik" w Kańczudze

Aktualności | 2011-03-10 | Publikujący: Koło "WODNIK" w Kańczudze

W dniu 06.03. 2011 w Domu Strażaka w Kańczudze odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła za rok 2010. Udział wzięło kilkunastu członków Koła.( w większości Kół kontakt członka kończy się z chwilą opłacenia składki). Zgromadzenie otworzył Prezes Koła Jacek Czaplak. Przewodniczącym Walnego został wybrany kol. Zbigniew Żak. Prezes Koła złożył Sprawozdanie z realizacji wniosków z Walnego w 2010 r. oraz Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła. Sprawozdanie finansowe oraz preliminarz budżetowy Koła przedstawił skarbnik Koła Zbigniew ...... więcej

ZADUSZKI

Komunikaty | 2011-10-30 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Jest miejsce, dokąd listy nie dochodzą,Gdzie tylko myśli i modlitwy błądzą.Tam idę, żeby w zadusznym skupieniuUlżyć modlitwą zmarłym w ich cierpieniu.Tyle jest jeszcze pytań nie zadanychI opowieści nie dopowiedzianych.W zimnym kamieniu śpią snem nieprzespanymI może tęsknią za słonecznym ranem?Nie mogę odejść nie zamieniąc słowaW ciszy, o której mówią, że grobowa.Nim wiatr ostatnie znicze pozagaszaPowiem dziękuję, proszę i przepraszam.Jest miejsce dokąd listy nie dochodzą,"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą".... więcej

Komunikat Biura ZO PZW w Przemyślu w sprawie składek , opłat i innych świadczeń członkowskich w 2012 roku

Komunikaty | 2011-12-27 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

KOMUNIKAT BIURA ZO PZW w PRZEMYŚLU w sprawie składek , opłat i innych świadczeń członkowskich w 2012 roku oraz podstawowych informacji o zakresie ich stosowania. I. Uchwałą Nr 109 Zarządu Głównego PZW z dnia 1 października 2011 r. ustalone zostały następujące wysokości składek członkowskich w 2012 r. / ZAŁĄCZNIK / ... więcej

ZBIÓRKA PLUSZAKÓW ORAZ MATERIAŁÓW RYSUNKOWO-MALARSKICH DLA DZIECI

Komunikaty | 2012-01-02 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

W ramach X edycji konkursówrysunkowo-malarskiego pt.: "Piękno przyrody Podkarpacia" oraz fotograficznego pt.: "Wędrówki ścieżkami Podkarpacia" zostanie przeprowadzona poniżej podana akcja: PODZIEL SIĘ MISIEM POZWÓL INNYM ZOBACZYĆ ŚWIAT W KOLORACH I TY ZOSTAŃ ŚW. MIKOŁAJEM ZBIÓRKA PLUSZAKÓW ORAZ MATERIAŁÓW RYSUNKOWO-MALARSKICH tj. : farby, kredki, plastelina, bibuła, bloki rysunkowe, papier kolorowy itp... dla:DZIECI ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ w PRZEMYŚLU Patronat: OKRĘG PZW w PRZEMYŚLU VIDEO TOMEX 2 w PRZEMYŚLU ŻYCIE ...... więcej